جدول هداياي بيمه نامه ها

به کسانی که از طریق وبسایت "بیمه تهران" خرید آنلاین انجام دهند
هدیــه ای اعتباری به ازای هر بیمه نامه به ایشان تعلق خواهد گرفت .
اين اعتبار در خريد بيمه نامه بعدي، قابليت نقد شوندگي دارد.
www.bimetehran.com

شرح رشته بیمه نامه درصدی از مبلغ بیمه نامه
که به بیمه گزار تعلق میگیرد
car9 بیمه نامه اتومبیل
شخص ثالث %1.2
بدنه %3.3
ship11 بیمه نامه باربری
وارداتی %3.3
صادراتی %5
داخلی %5
fire6-2 بیمه نامه آتشسوزی
مسکونی %8
اداری %5
صنعتی %3.3
travel (3) بیمه نامه مسافرتی
مفری %5
رایس شوتز %5
آکسا %5
accident (7) بیمه نامه حوادث
انفرادی %9
گروهی %8.3
liability5 بیمه نامه مسئولیت
ساختمانی %8.3
پزشکان %8.3
engineering6 بیمه نامه مهندسی
سازه تکمیل شده %5
تجهیزات الکترونیکی %3.3
horse 7 بیمه نامه های خاص
اسب %3.3
هواپیما و کشتی و لنج %1