دیه در سال جدید

مبلغ دیه در سال 1397 توسط مدیریت روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه مبلغ 231 میلیون تومان اعلام شد. به این ترتیب میزان دیه در ماه های عادی 231.000.000 تومان و در ماه های حرام با اضافه شدن ¹⁄³ (ثلث) مبلغ دیه ؛ مبلغ دیه 308.000.000 تومان خواهد شد . لازم به ذکر است که […]