سخنرانان اصلی روز بیمه در بیمه مرکزی چه گفتند؟

با توجه به اینکه 13 آذر (روز بیمه) در ایران -سال 1394- جمعه بوده است؛ لذا برنامه ها و سخنرانی هایی که معمولاً در این روز از سوی بیمه مرکزی برگزار میشود در روز شنبه 14 آذر و با حضور افراد سرشناسی مانند جناب آقای دکتر نهاوندیان – مدیر دفتر رئیس جمهور – و جناب […]

توضیح مختصر درباره بیمه آتشسوزی

بیمه نامه آتشسوزی در فرهنگ بیمه ای کشورمان جایگاه خوبی دارد و این رشتۀ بیمه جزء سودآورترین رشته های بیمه، برای شرکتهای بیمه گر میباشد. خوشبختانه نرخ های بیمه نامه آتشسوزی در گروه مسکونی مناسب است و برخی از موسسات – مانند بانکها – برای تبلیغات خود از ارائه رایگان آن به بیمه گزاران استفاده میکنند.خطرات […]

ارتباط استرس و فعالیت شغلی

استرس کلمه آشنایی است که اکثر مردم با مفهوم آن آشنا هستند و معمولاً سعی میکنند به هر نحوی میزان آنرا در محیط خانه و کارشان کمتر کنند. وجود استرس در محیط های شغلی و در رده های مختلف مدیریتی متفاوت است و البته نحوه مدیریت استرس هم میتواند متنوع باشد. وجود استرس بر سلامت […]