جدول هداياي بيمه نامه ها

به کسانی که از طریق وبسایت "بیمه تهران" خرید آنلاین انجام دهند
هدیــه ای اعتباری به ازای هر بیمه نامه به ایشان تعلق خواهد گرفت .
اين اعتبار در خريد بيمه نامه بعدي، قابليت نقد شوندگي دارد.
www.bimetehran.com
شرحرشته بیمه نامهدرصدی از مبلغ بیمه نامه
که به بیمه گزار تعلق میگیرد
car9بیمه نامه اتومبیل
شخص ثالث%1.2
بدنه%3.3
ship11بیمه نامه باربری
وارداتی%3.3
صادراتی%5
داخلی%5
fire6-2بیمه نامه آتشسوزی
مسکونی%8
اداری%5
صنعتی%3.3
travel (3)بیمه نامه مسافرتی
مفری%5
رایس شوتز%5
آکسا%5
accident (7)بیمه نامه حوادث
انفرادی%9
گروهی%8.3
liability5بیمه نامه مسئولیت
ساختمانی%8.3
پزشکان%8.3
engineering6بیمه نامه مهندسی
سازه تکمیل شده%5
تجهیزات الکترونیکی%3.3
horse 7بیمه نامه های خاص
اسب%3.3
هواپیما و کشتی و لنج%1