خدمات وبسایت بیمه تهران

صدور بیمه نامه

آرزوی خیلی از بیمه گزاران ، استفاده از خدمات بیمه با کمترین صرف وقت میباشد. ولی به دلیل برخی نواقص در سیستم های صدور بیمه نامه ، صدور بیمه نامه ای که نیازمند رویت سوابق قبلی باشد، کاملا الکترونیکی نشده است ویا برخی بیمه نامه ها نیازمند ارزیابی ریسک توسط کارشناس معتمد شرکت است و یا برخی از خدمات در شرکت های بیمه پس از چانه زنی های حضوری منتج به نرخ های خوب و رقابتی میشود. به همین خاطر صدور بیمه نامه کاملا الکترونیکی در بسیاری از رشته ها فعلاً مقدور نیست

مشاوره ریسک

خوشبختانه بسیاری از پروژه های صنعتی و عمرانی و ساختمانی ، از تیم های باتجربه مشاور ریسک استفاده میکنند و این افراد در کنار گروه اجرایی، خطرات را شناسایی و ارزیابی میکنند. اما برخی نکات فنی در بیمه نامه ها وجود دارد که بعضا بی اطلاعی از آنها موجب نارضایتی بیمه گزار از شرکت بیمه میشود و دانستن آن در زمان صدور بیمه نامه، موقعیت بیمه گزار را برای دریافت خسارت از شرکت بیمه در زمان حادثه تقویت میکند. همکاران ما این نکات را به شما یادآور خواهند شد

پیگیری خسارات

بسیار مشاهده شده است که بیمه گزاران به دلیل بی اطلاعی از قوانین و حقوق خود ، نتوانسته اند در زمان خسارت از بیمه نامه ای که حق بیمه زیادی هم برای آن پرداخت کرده اند، استفاده کنند و برخی شرکتهای بیمه گر سودجو خسارت ندادن به بیمه گزار را امتیاز برای خودشان محاسبه کرده اند !!وبسایت بیمه تهران با همکاری گروه مشاوره حقوقی میتواند در دریافت خسارات واقعی و پوشش های بیمه صحیح شما را همراهی کند.

شركتهاي بيمه گر

بیمه ایران