دیه در سال جدید

مبلغ دیه در سال 1397 توسط مدیریت روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه
مبلغ 231 میلیون تومان اعلام شد.
به این ترتیب میزان دیه در ماه های عادی 231.000.000 تومان و در ماه های حرام
با اضافه شدن ¹⁄³ (ثلث) مبلغ دیه ؛ مبلغ دیه 308.000.000 تومان خواهد شد .

لازم به ذکر است که مقدار دیه در سال 1396 در ماه های عادی 210.000.000 تومان بوده
که با افزایش حدود 10درصد , در سال 1397 همراه بوده است؛ و همچنین
مقدار دیه در سال 1395 در ماه های عادی 190.000.00 تومان بوده
که با افزایش حدود 10 درصد , در سال 1396 همراه بوده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.