بیمه نامه اتومبیل

دیه سال 1396 در ماه های عادی مبلغ 210 میلیون تومان میباشد.

به این ترتیب دیه ماه حرام ، با اضافه شدن ¹⁄³ (ثلث) مبلغ فوق

مبلغ 280 میلیون تومان میباشد.

بیمه اتومبیل به دو بخش تقسیم میشود :

1- بیمه بدنه خودرو ؛ شامل پوشش تمام خطراتی که برای خودرو اتفاق بیفتد.

2- بیمه شخص ثالث ؛ و یا بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص ثالث*

منظور از شخص ثالث ، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود  به استثناء راننده مسبب حادثه.
 کلمات کلیدی : بیمه ثالث ، بیمه شخص ثالث ، بیمه اتومبیل ، بیمه بدنه ، تخفیفات بیمه ثالث ، تخفیفات بیمه بدنه ، خدمات بیمه اتومبیل ، انواع بیمه اتومبیل ، بیمه بدنه فول ، حق بیمه ثالث ، حق بیمه بدنه ، بیمه خودرو ، بیمه موتورسیکلت ، بیمه ثالث خودرو ، بیمه بدنه خودرو ، بیمه ثالث اتومبیل ، بیمه بدنه اتومبیل ، بیمه ثالث موتور سیکلت ، دیه در سال جدید ، بیمه ماشین ، بیمه ثالث ارزان ، بیمه بدنه اقساطی ، بیمه شخص ثالث ارزان ، بیمه نامه شخص ثالث ، بیمه نامه بدنه

سفارش آنلاین

با ارسال این فرم ، همکاران ما ، نرخ بیمه نامه را خدمتتان اعلام خواهند نمود

لطفا صبر کنید