بیمه نامه باربری

بیمه باربری برای جابجایی انواع کالاهای مجاز صادر میشود.

بیمه باربری وارداتی ؛ برای کالاهایی که از خارج ایران به داخل کشور وارد شود.

بیمه باربری صادراتی؛ برای کالاهایی که از داخل ایران به مقاصد خارج ارسال شود.

بیمه باربری داخلی ؛ برای کالاهایی که مبدا و مقصد آن داخل کشور باشد.

شرایط انواع بیمه نامه :  کلوز A        کلوز B        کلوز C    و   Total loss

کلمات کلیدی : بیمه باربری ، بیمه نامه باربری ، بیمه حمل و نقل ، بیمه کالا ، بیمه باربری فول ، بیمه وارداتی ، بیمه صادراتی ، بیمه داخلی ، پوشش کامل بیمه باربری ، نرخ بیمه باربری

سفارش آنلاین

با ارسال این فرم ، همکاران ما ، نرخ بیمه نامه را خدمتتان اعلام خواهند نمود

لطفا صبر کنید