بیمه باربری لنج

صدور بیمه باربری لنج و شناورهای کوچک با شرایط و نرخ های استثنایی
شرایط صدور بیمه لنچ , لنج , عبارت است از :

۱ - داشتن پروانه بهره برداری
۲- عمر شناور کمتر از ۱۵ سال باشد
۳ - ظرفیت باربری بیش از ۲۰۰ تن باشد

صدور فوری و ارسال برای کلیه نقاط کشور در کوتاهترین زمان