توضیح مختصر درباره بیمه آتشسوزی

توضیح مختصر درباره بیمه آتشسوزی

بیمه نامه آتشسوزی در فرهنگ بیمه ای کشورمان جایگاه خوبی دارد و این رشتۀ بیمه جزء سودآورترین رشته های بیمه، برای شرکتهای بیمه گر میباشد. خوشبختانه نرخ های بیمه نامه آتشسوزی در گروه مسکونی مناسب است و برخی از موسسات - مانند بانکها - برای تبلیغات خود از ارائه رایگان آن به بیمه گزاران استفاده میکنند.

خطرات اصلی تحت پوشش بیمه نامه آتشسوزی   آصا (آتشسوزی، صاعقه، انفجار) میباشد و پوشش های اضافی / تبعی نیز میتواند به پوشش های اصلی الحاق شود؛ مانند :

پوشش خطر زلزله ، سیل ، آتشفشان ، ترکیدگی لوله های آب ، سرقت با شکست حرز ، برداشت ضایعات ، خسارات ناشی از برف و باران ...

همچنین این بیمه نامه برای واحدهای صنعتی و اداری(غیرصنعتی) قابل ارائه میباشد که در حوزه خدمات و تولید شناخته شده است.

 

وبسایت بیمه تهران
www.bimetehran.com