شهادت حجاج بیت الله در سرزمین مِنا

بدینوسیله ضایعه شهادت تعداد زیادی از هموطنان عزیز ایرانی را در سرزمین وحی و در منطقه مِنا به خانواده های ایشان و همه کسانی که از این اتفاق محزون شده اند ، تسلیت عرض مینماییم و امیدوار هستیم که ریشه فساد و کفر هرچه زودتر به دست شمشیر برّان الهی بر روی زمین ، قطع شود .

 

مدیریت وبسایت بیمه تهران
www.bimetehran.com