بیمه نامه بدنه کشتی و لنچ و قایق

این بیمه نامه برای پوشش خطراتی است که کشتی ، قایق و لنج را تهدید میکند.

قایق های تندرو و جت های تفریحی ، نیز میتواند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند.

سفارش آنلاین

با ارسال این فرم ، همکاران ما ، نرخ بیمه نامه را خدمتتان اعلام خواهند نمود

لطفا صبر کنید